מידע על פרטי חברה , כולל נתוני שעבודים
 
נתוני המאגר מעודכנים נכון לתאריך 05/06/2010 בשעה 21:55
 
פרטים כלליים
מספר תאגיד סוג סטטוס משפטי של התאגיד סוג מוגבלת תאריך רישום
513036434 חברה פרטית פעילה מוגבלת 21/11/2000
שם התאגיד
גלוברנדס בע"מ
GLOBRANDS LTD
כתובת התאגיד אצל
האומנות - פארק פולג 9 נתניה, ישראל מיקוד:42504  
הדו"ח השנתי האחרון התקבל מהתאגיד ביום הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליום
31/12/2004 31/12/2004
מטרות התאגיד חברה ממשלתית
לעסוק בכל עיסוק חוקי חברה לא ממשלתית
 
דירקטורים של התאגיד
  מספר זיהוי שם תאריך מינוי תפקיד
1. 050686724 ירון גזית 21/11/2000  
כתובת: סולד 10 רמת השרון, ישראל
 
סה"כ ההון הרשום
  סוג המטבע
200,000.00 שקל חדש
 
חלוקת הון המניות
כמות מניות סוג מניה ערך כמות שהוצאה לב"מ
2,000,000 רגילות 0.1 שקל חדש 1,176
 
בעלי מניות
  מספר זיהוי שם כתובת
1. 05201428 יוסיפוף (נאמן) יורם ויסוצקי 6 תל אביב, ישראל
מחזיק ב:
          176 מניות מסוג רגילות בנות&nbsp0.1 שקל חדש
2. 513901801 YARON GAZIT HOLDINGS LTD ירון גזית אחזקות בע"מ האומנות 9 נתניה, ישראל מיקוד:42504 ת.ד.8727
מחזיק ב:
          1,000 מניות מסוג רגילות בנות&nbsp0.1 שקל חדש
 
אין לתאגיד חובות אגרה שנתית לרשם החברות
 
מידע על פרטי שעבודים
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
1. 18/01/2001 07/02/2001 ללא הגבלה   17/06/2002 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
2. 02/05/2001 13/05/2001 ללא הגבלה     הסכם
שם המלווה נאמן:
דיסקונט ליסינג בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
510764517
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: רכב פרטי רובר 2000, מס' רישוי 5101517.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
3. 28/01/2002 13/02/2002 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000118
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל הנכסים, הכספים, ניירות הערך, השטרות, המסמכים, הון המניות שטרם נדרש ו/או טרם נפרע, המוניטין, הרכוש והזכויות מכל מין וסוג שהם שיש ו/או שיהיו ללווה בכל זמן, אופן ודרך, לרבות פירותיהם.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
4. 09/07/2002 29/07/2002 ללא הגבלה   01/09/2004 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
5. 09/07/2002 29/07/2002 ללא הגבלה   11/03/2009 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
6. 09/07/2002 29/07/2002 ללא הגבלה   19/09/2007 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
7. 22/07/2003 04/09/2003 ללא הגבלה   11/03/2009 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
8. 23/03/2004 18/04/2004 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000118
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: 10 רכבים מסוג שברולט 2004, מס' רישוי 6909856, 6909156, 6909056, 6909356, 6909556, 6909756, 6909256, 6909956, 6909456, וזכויות הביטוח
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
9. 30/11/2005 21/12/2005 ללא הגבלה   18/12/2008 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
10. 30/05/2006 19/06/2006 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל זהכויות שיש ואו שיהיו לחברה בכל שלב ואו שיגיעו לידיה ולחזקתה בגין רכב מסוג פולקסווגאן מס' שלדה 14668 שנת ייצור 2006, פרטים בנספח א' המצ"ב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
11. 23/06/2006 31/07/2006 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל הזכויות שיש/ ואו שיהיו לחברה בכל שלב ואו שיגיעו לידיה ולחזקתה עבור רכב מסוג פולקסווגן LT46 מס2 שלדה 000681 שנצת ייצור 2006
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
12. 02/07/2006 01/08/2006 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל הזכויות שיש ואו שיהיו לחברה בכל שלב ואו שיגיעו לידיה ולחזקתה, כל הפירות וזכויות ביטוח בגין רכב מסוג פולסווגאן LT46 מס שלדה 011663 שנת ייצור 2006, פרטים נוספים בנספח א המצ"ב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
13. 20/09/2006 01/11/2006 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על רכב משא אחוד מסוג פולקסוואגן 2006, מס' רישוי 3898760, 3899260, 3899160, 3899060, 3898960, 3898860, כספים וביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
14. 15/10/2006 01/11/2006 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 2 רכבים מסחריים מסוג פורד 2007, מס' רישוי 4954561, 4954661, כספים וביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
15. 20/10/2006 21/11/2006 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520018078
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון בדרגה על כל השטרות שהחברה מסרה או תמסור לבנק לבטחון או לגביה או לשמירה
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
16. 21/12/2006 08/01/2007 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 3 משאיות מסוג פולקסוואגן 2007, מס' רישוי 2064762, 2064862, 2064962, כספים וביטוח
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
17. 21/01/2007 30/01/2007 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 2 רכבים מסחריים מסוג סיטרואן ברלינגו 2007, מס' רישוי 6674261, 6674361, כספים וביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
18. 15/03/2007 12/04/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: זכויות החברה ברכב מסוג פולקסוואגן 2007, מס' שלדה 001366, והזכויות ברכבים
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
19. 01/06/2007 10/06/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: זכויות החברה ברכב מסוג פולקסוואגן 2007, מס' שלדה 001870, והזכויות ברכבים.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
20. 10/06/2007 02/07/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל הזכויות שיש ואו שיהיו לחברה בכל שלב ואו שיגיעו לידיה ולחזקתה עבור רכב מסוג פולקווסגאן ג'טה מס רישוי 9012762 סמ שילדה 000282 שנת ייצור 2008, כל הפירות וזכויות הביטוח, פרטים בנספח א המצ"ב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
21. 10/06/2007 03/07/2007 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 6 רכבים מסחריים מסוג פולקווסגאן ש. יצור 2008 מס רישוי 3724960, 3724860, 3724760, 3724660, 3724560, 3724460 שעבוד כספים דמי שכירות וביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
22. 28/06/2007 11/07/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: זכויות החברה ב-11 רכבים מסוג שברולט 2008, מס' שלדה173700,173717,173716,173757,173740,173738, 653002,653022,653039,175293,175487, והזכויות ברכבים.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
23. 12/08/2007 19/09/2007 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל זהכויות שיש ואו שיהיו לחברה בכל שלב וארו שיגיעו לידיה ולחזקתה עבור רכב מסוג שברולט מס שילדה 175689 שנת ייצור 2008, כל הפירות זכויות הביטוח, פרטים נוספים בנספח א המצ"ב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
24. 30/08/2007 12/11/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל הזכויות שיש ו/או שיהיו לחברה בכל שלב ו/או שיגיעו לידיה ולחזקתה לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור זכות בעלות חזקה ושיומש ו/או הזכויות לפירות ו/או זכויות ביטוח ו/או זכות אחרת מכל סוג שהוא ברכב מסוג מסחרי מס' שילדה 1339 שנת ייצור 2008 פרטים נוספים פולקסווגן וכן ברכבים ו/או הזכויות המפורטים בנספח א' המצ"ב המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
25. 15/10/2007 12/11/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: זכויות החברה ברכב מסוג פולקסוואגן 2008, מס' רישוי 94200762, והזכויות ברכב.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
26. 19/09/2007 13/11/2007 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 5 רכבים פרטיים ש.י. 2008 מס' רישוי 9923863, 9206963 9952063, 9952163, 9923963 ורכב מסחרי ש.י. 2008 מס' רישוי 9416762 שעבוד כספים דמי שכירות וביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
27. 20/11/2007 16/12/2007 ללא הגבלה     שיעבוד ספציפי
שם המלווה נאמן:
בנק ירושלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520025636
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: כל הזכויות שיש ו/או שיהיו לחברה בכל שלב ו/או שיגיעו לידיה ולחזקתה לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור זכות בעלות חזקה ושימוש ו/או הזכויות לפירות ו/או זכויות ביטוח ו/או זכות אחרת מכל סוג שהוא ברכב מסוג שברולט מס' שילדה 077597 שנת ייצור 2008 וכן ברכבים ו/או הזכויות המפורטים בנספח א' המצ"ב המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
28. 27/12/2007 17/01/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 4 רכבים מסוג שברולט אוואו 2008, מס' רישוי 1082364, 1082464, 1082564, 1359964, שעבוד כספים וזכויות הביטוח
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
29. 20/10/2007 22/01/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על 3 משאיות מסוג פולקסוואגן 2006, מס' 3521613, 3521713, 3521813, שעבוד כספים וזכויות הביטוח
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
30. 26/03/2008 14/04/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד שוטף ראשון על כל הנכסים, הכספים, ניירות הערך, השטרות, המסמכים, הון המניות שטרם נדרש ו/או שטרם נפרע, המוניטין, הרכוש, הזכויות מכל מין וסוג שהם שיש ו/או שיהיו ללווה בכל זמן, אופן ודרך, לרבות תמוריהם ופירותיהם.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
31. 24/03/2008 15/04/2008 600,000.00 שקל חדש
  13/07/2009 הסכם
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
32. 07/04/2008 04/05/2008 600,000.00 שקל חדש
  13/07/2009 אגרת חוב
  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
33. 11/02/2008 22/05/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ושמכון דמרגה ראשונה על 10 משאיות קלות מסוג קראפטר שנת ייצור 2008 מ. רישוי 3237264, 3237364, 3237464, 3237564, 3237664, 3237764, 3267864, 3262364, 3262464, 3262564 שעבוד כספים וזכויות הביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
34. 24/06/2008 06/07/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ושמכון מדרגה ראשונה על רכב פרטי מסוג שברולט אופטרה שנת ייצור 2008 מס רישוי 3858265 ושעבוד כספים וזכויות הביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
35. 23/04/2008 14/07/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ושמכון דמרגה ראשונה על רכב פרטי מסוג אאודי 4A שנת ייצור 2008 מ.ר ישוי 3562664, ושעבוד כספים זוכויות הביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
36. 03/09/2008 14/09/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ושמכון מדרגה ראשונה על רכב פטי מסוג פולקסווגאן טוראן שנת ייצור 2008 מ. רישוי 2859464, שעבוד כספים וזוכיות ביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
37. 25/02/2008 18/11/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק לאומי לישראל בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520018078
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ראשון על הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה ושעבוד שוטף ראשון על מפעלה ועל כל יתר רכושה.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
38. 28/09/2008 09/12/2008 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על רכב פרטי מסוג שברולט אופטרה שנת ייצור 2008 מ. רישוי 3796665, ושעבוד כספים וזוכיות ביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
39. 09/07/2009 19/07/2009 1,200,000.00 שקל חדש
    אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק הפועלים בע"מ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000118
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שיעבוד שוטף בדרגה ראשונה עד לסכום של 000, 200, 1 ש"ח על כל ני"ע בחשבון והזכויות על פיהם והנובעות מהן המופקדים בחשבון מס' 504879 סניף נווה מגן 769 - לרבות פירותיהם.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
40. 06/01/2010 19/01/2010 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שיעבוד קבוע ומשכון מדרגה ראשונה על רכב פרטי מסוג סקודה סופרב שנת ייצוא 2009 מס' רישוי 3967367 ושיעבוד כספים וזכויות ביטוח.
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

  תאריך היצירה תאריך הרישום הסכום המובטח בתוקף עד סולק בתאריך תאור המסמך
41. 09/05/2010 17/05/2010 ללא הגבלה     אגרת חוב
שם המלווה נאמן:
בנק מזרחי טפחות בעמ
מס' זיהוי\תאגיד:
520000522
הנכסים המשועבדים
תאור הנכס: שעבוד קבוע ומשכון בדרגה ראשונה על רכב פרטי תוצרת אופל שנת 2010 מס רישוי 3619472 ורכב פרטי תוצרת שברולט שנת 2010 מס רישוי 3540972 ורכב פרטי תוצרת שברולט שנת 2010 מס רישוי 3619172 לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ סניף נשר. שעבוד כספים, דמי שכירות וביטוח
תנאים מיוחדים: אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד

 
סיכום נתוני השיעבודים
מספר השעבודים שסולקו מספר השעבודים ללא הגבלה סכום השעבודים המוגבלים
8 32 1,200,000 שקל חדש
 
שינויים בחברה
  תאריך החלטה תאריך רישום תמצית החלטה
1. 05/12/2004 09/02/2005 שינוי בתקנון
 
אין שמות קודמים
 
אין שינויי סטטוס
 
דוחות שנתיים
שנה תאריך הדו"ח תאריך קבלה
2003 26/06/2003 26/06/2003
2004 31/07/2004 31/07/2004
2004 31/12/2004 31/12/2004
 
תמצית זו הוכנה מתוך המידע האגור במחשב רשם החברות ביום 06/06/2010 בשעה 06:01:40
 
תמצית הרישום הניתנת באמצעות המחשב והמידע הכלול בה אינה מהווה תחליף כלשהו לעיון בתיק התאגיד אצל רשם החברות וזה אינו מהווה תחליף למידע שבספרי התאגיד עצמו המצויים במשרדו הרשום והפתוחים לעיון הציבור
 
הדפס